Desktop & Mobil

Desktop & Mobil

SEK30 CPM 

Desktop & Mobil

SEK30

CPM
Floor Price (30)
General information
 • Dimensions
  980x240 px, 640x360 px, 300x600 px, 320x320 px
 • Price
  Floor Price: SEK30 CPM 
 • Possible to add data
  No
Guidelines
 • Max. weight
  150 kb
 • File formats
  Third-party script, HTML5, PNG, JPG
 • Allmänna riktlinjer - Digitalt
 • Allmänna Villkor
 • Klickmätning GAM - HTML5
 • Alkoholannonser
 • Spelannonser
 • Läkemedelsannonser
 • HTML5-material
 • Viewability measuring
 • Responsivt HTML5-material
 • Klickmätning GAM - Third Party JavaScript
Desktop & Mobil

SEK30

CPM
Floor Price (30)
Click the button on products to create an inquiry