Expressen's logotype

Expressen

International News · Stockholm, Sweden

Allmänna riktlinjer

HTTPS
Alla referenser och anrop till externa resurser ska vara absoluta och hämtas över SSL/TLS, vilket innebär att de ska inledas med https://Använda domäner måste ha giltiga SSL-certifikat.
BROWSERS
Annonserna ska fungera i alla aktuella versioner av nedan listade webbläsare, vilket testas och säkerställs av annonsproducenten:- Internet Explorer
 • - Mozilla Firefox
 • - Safari
 • - Opera
 • - Google Chrome

 • LJUD
 • Ljud får endast aktiveras vid klick – ej mouse-over.
 • Ljudet måste ha en på-/av-knapp.

 • MATERIALINLÄMNING
 • Material ska vara DN tillhanda senast:
 • * 3 arbetsdagar innan kampanjstart för vanliga annonsformat
 • * 5-15 arbetsdagar innan kampanjstart för specialformat
 • (kontakta Adops för vidare information)
 • Vid sen materielleverans kan inte önskat startdatum garanteras.
 • Materialet mailas till kampanjsupport@expressen.se
 • Ange nedan information när ni levererar materialet:
 • - Vilken annonsör och kampanj materialet avser
 • - Start- och slutdatum
 • - Landnings-URL:er
 • - Kontaktperson och uppgifter

 • Övriga krav
 • Annonsproducenten ansvarar för materialets funktionalitet och utformning.
 • Materialet får inte utformas på så sätt att annonsen kan misstas för redaktionellt innehåll.
 • Materialet får inte innehålla kod som kan vara skadlig för användaren.

Welcome Page / Massive

FREKVENS
Levereras alltid med frekvens 1 per dag.

WELCOME PAGE VIKT
Max vikt display: 300kB
Max vikt video: 2000kB

FORMAT
Materialet måste vara responsivt. Det betyder att annonsen anpassar sig efter storleken på webbläsarfönstrets inre storlek (s.k. viewport), med bevarad synlighet och funktionalitet. Tänk på att ett webbläsarfönsters viewport har en bredare aspect ratio än skärmupplösningar, då man även räknar in operativsystemets och webbläsarens verktygsfält.

LJUD
Ljud får endast aktiveras vid klick – ej mouseover.
Ljudet måste ha en på/av-knapp.

Rollercoaster Mobil

Rollercoaster is a Rich Media format that consist of two images that splits a site in half and expands in full screen as the consumer navigates down- wards. If the consumer continues scrolling downwards, the site disappears upwards. The two images in the ad move independently of each other, creating a feeling of depth. The format can also be closed by clicking on a “Close” button.

Adsscore 2.0
Adssets can measure (among other things):
- Impressions - Unique impressions - CTR/CTA
- Engaging impressions (engagement)
- Viewable impressions (in screen)
- Viewable time (in screen time) - Engaging time (dwell time)
- External link (CTR)

Material
- 1 background image in 640x1024 px, in jpg or png and max 40kb
- 1 foreground image in 640x1024 px, in png with transparent background and max 100 kb.*
- Click links and measurements tags
*Please place important content in the foreground image.

Swipe

- Max 5 olika bilder
- Exklusivt fysiskt material (JPF, GIF, PNG)
- Möjlighet att integrera 3:e-parts click- och imps-mätning
- Swipe-funktionen är användar-initierad

Videoannonser

Format: Videofil i valfritt filformat som håller dimensionerna 16:9.

Ljud: Videon kan innehålla ljud. Den kommer alltid spelas utan ljud vid start, med möjlighet för besökaren att slå på ljudet.

Klicklänk: Utöver videofilen behöver vi en landnings-URL för klick.

WEBBTV

REKLAMFILM –VIA ADTOOX, ADSTREAM & IMD NORDIC
Inom en snart framtid kommer Expressen att mätas via MMS.
Tekniska specifikationer samt info om filmkoder finns att hämta på respektive leverantörs hemsida: 

Vi godkänner ej VPAID.

HTML5-material

GENERAL INFORMATION
These guidelines are meant for the produciton of creatives based on HTML5 and will be served as digital advertisement on Bonnier News (Di, DN, Expressen and Bonnier Ad Network).
The following guidelines are important for delivery and the success of the campaign. Creatives that don't follow the guidelines will not be approved. We use Google DFP as our ad server and the guidelines are written to be compatible with that.
We use friendly iframes as our way of delivery.
- It is not allowed to break out from iframe (frame busting).
Contact Adops if the format demands it.
- Animation of elements may not exceed 30 seconds.
- Ad materials have to start rendering of visual elements within 0.5 seconds
- Average processor usage has to be a maximum of 30%, with a maximum peak fo 60%.
- Maximum amount of requests are 15 per ad material.
- The main file of the material must be namned index.html.
- Relative sources are to be used for resources and files in the material.
- References to external resources ¹ must be absolute and start with https//: and must support SSL/TLS.
- It is not allowed to prevent scrolling ².
- JavaScript console-methods are not allowed.
- Geo Location and similar Web API:s that demands the approval of the user may only be used after user interaction.
¹ Such as CDN and external font libraries.
² Do not use TouchStart as trigger for interaction
(since TouchStart is triggered by scrolling)
FILE SIZE
We measuer the total weight of the material since HTML5 consists of several different resources and we test how every resource is loaded and in what order.
The file size is calculated on all resources, including tracking scripts, JavaScript-libraries, font files, style sheets etc.
You can choose to use whitelisted CDN:s, but these will be counted for in the total file size of the material.
Important: If your material demands that the limit is exceeded, contact Ad-ops in time.
Note that measuring scripts and scripts from 3rd parties, such as Google, Sizmek and Adform is counted for as part of the total weight.
That means that you as an ad creator cannot use all of the total weight of the material when you deliver materials including measuring scripts or deliver through a 3rd party, since the measuring script and/or the 3rd party script will take some of the total weight.
Remember that it is possible to load extra resources after user interaction. These resources are not counted for in the initial size limitations.
PERFORMANCE
Bonnier News test all material through Advalidation.com according to specific parameters. Materials that fail in tests will not be approved.
- Try to use CSS for animations as far as possible instead fo JavaScript-libraries.
- Never animate hidden elements.
- Try to reduce the number of requests.
- Avoid loading heavy material such as video before user interaction.
STRUCTURE, PACKAGING AND DELIVERY
Since HTML cannot be compressed and delivered as one file it is important to consider the file structure.
The material should be based on an index-file that is named index.html.
This is the main file that will load first and initiate other components such as CSS- and JavaScript files. Necessary code for click tracking is also to be included in the index.html-file.
When delivering multiple ads, these are to be packaged in individual zip-files.

HTML5 - Click Counting DFP

Implementing click counting – DFP
For us to be able to track statistics and measuring click rate in HTML-creatives it is needed that the creative has been built in such a way that our ad server can handle it.
Bonnier News uses Google DoubleClick for Publishers as our ad server. To make sure that the click counting is working correctly, you have to implement the click tag into the creative in all of the places where it’s meant for the user/viewer to be able to click something to get to the destination URL. If the creative doesn’t have the correct clicktag there won’t be any clicks tracked in DFP, and these lost clicks can’t be retrieved by implementing the clicktag afterwards. This means that it’s important that it is done right from the start to ensure that you get the correct statistics.

- Make sure that the creative uses the clickTag-variable as it’s click destination.
- The clickTag should be easy for the ad server to read, it can’t be changed or altered to the benefit of minification or obfuscation of the code. Other than that there’s no problem using those types of solutions for the rest of the creative!
- We don’t recommend that the destination URL is hard coded into the creative, since it prohibits DFP from tracking clicks, and it also prohibits Ad Ops from being able to update the URL after they’ve received the creative without having get a new one from you. Luckily, DFP gives a warning if it detects that an URL has been hard coded into the creative.

Example of what the code can look like:
<html> <head> <meta name="ad.size" content="width=300,height=250"> <script type="text/javascript"> var clickTag = "http://www.google.com"; </script> </head> [The rest of your creative code goes here.] </html>

Alternatively:
<a href="javascript:window.open(window.clickTag)"> <img src="images/dclk.png" border=0> </a>

Multiple clickTags count up towards the same number.

- The destination URL-links should be attached separately in the mail which you send to Bonnier News.
- If you have multiple destination URLs you need to specify these with what clickTag is supposed to be used.

In the scenario where the destination URL has to be hardcoded into the ccreative i.e. when the link has to be created dynamically for various reasons. In these cases, clickTag can be added before the destination URL as shown below:

window.open(clickTag+"http://www.advertisersite.com/subpage", "_blank");
Or like this:

window.open(clickTag+dynamicUrlObject, "_blank");

If the destination URL contains symbols such as ? or &, the link should be coded this way:

clickTag +encodeURIComponent("http://www.advertisersite.com/subpage?var1=12&var2=34")

In this scenario, the destination URL doesn’t have to be attached and sent to us as the publicit, just an explanation that the destination URL has been hard coded into the creative and that the clickTag tracking has been implemented.

Klickmätning DFP - Third Party JavaScript and iframe tags


NOTE: If no other instructions are given we will insert the %%CLICK_URL_UNESC%% macro described in the DFP documentation linked above.

For us to be able to track click count in DFP we need to be able to insert a click macro into the script tag. We would like you to always deliver the
script with a placeholder for where to insert our click macro with the following format: `click="[Google_Click_Macro_Here]"`.
The name of the variable, `click=`, is not important to us,
you can name it whatever you like as long as the placeholder-name is very clear about where to insert the click macro.

Preferably name the placeholder [Google_Click_Macro_Here] as in the example above.

Example Third-Party script:
<SCRIPT language='JavaScript1.1' SRC="http://www.3rdpartydomain?key1=value1&key2=value2&cachebuster=[Cachebuster_Macro_Here]&click=[Google_Click_Macro_Here]"></SCRIPT>

Allmänna villkor

Version 2017-09-07
Dessa ”Allmänna villkor” gäller för BNS tillhandahållande av Tjänsten till Annonsören och utgör en bilaga till Orderbekräftelsen.

1. Definitioner

Annonsör” avser BNS kund som framgår av Orderbekräftelsen;”Avtalet” betyder gemensamt Orderbekräftelsen, dessa Allmänna villkor och övriga bilagor;”BNS” betyder Bonnier News AB, org.nr. 559080-0917, med adress 105 16 Stockholm;”Konfidentiell Information” ska ha den betydelse som anges i punkt 10.1;”Orderbekräftelse” betyder den orderbekräftelse som BNS har tillhandahållit Annonsören;”Part” betyder Annonsören och BNS var för sig och ”Parterna” betyder dem tillsammans;

Tekniska materialspecifikationer” betyder de tekniska materialspecifikationer som BNS från tid till annan tillhandahåller;

Tjänsten” betyder den annonsering eller kampanj som framgår av Orderbekräftelsen; och”Varumärkena” avser Dagens Nyheter och/eller Expressen och/eller Dagens Industri.

2. Annonsmaterial

2.1 Annonsmaterial ska, i fullständigt och fullgott skick, enligt de vid var tid gällande Tekniska materialspecifikationerna, vara BNS eller den BNS anvisar tillhanda senast det datum som framgår av Orderbekräftelsen.

2.2 Lämnas annonsmaterial för sent eller bristfälligt kan annonsen komma att inte bli införd. Sådant material debiteras enligt gällande prislista.


3. Avbokning

Avbokningar av annonser ska vara skriftliga och vara BNS tillhanda senast sju (7) arbetsdagar innan annonsen ska införas. Avbokningar ska ställas till ansvarig säljare samt adops@bonniernews.se. Annons som avbokas debiteras enligt gällande prislista.


4. Annonsörens ansvar

4.1 Det åligger Annonsören att leverera annonsmaterial i rätt tid och i tryckfärdigt skick. Annonsmaterialet ska uppfylla de Tekniska Materialspecifikationerna.

4.2 Annonsören ska inom utsatt tid följa eventuella instruktioner avseende annonser från BNS och även vara BNS behjälplig vid frågor och hantering av annonsmaterial.

4.3 Annonsören ansvarar för innehållet i annons och för att annonsen, inklusive eventuell länkad information, inte gör intrång i annans rätt, såsom upphovsrätt, varumärkesrätt eller annan immaterialrätt. Annonsören ansvarar vidare för att annonsen uppfyller, och inte strider mot, vid var tid gällande lag, författning och myndighetsbeslut, förordning eller riktlinjer, detta gäller särskilt marknadsföringslagen och branschöverenskommelser, sedvänjor, riktlinjer samt god sed och moral avseende marknadsföring.

4.4 Annons ska innehålla uppgift som gör det lätt för läsaren att identifiera Annonsören samt att annonsen utgör reklam.


5. Rätt att vägra annonsering

5.1 BNS äger rätt att vägra publicera annons om den inte uppfyller de Tekniska materialspecifikationerna eller andra överenskomna krav mellan Parterna.

5.2 BNS har rätt att vägra publicera annons om BNS har anledning att anta att annonsen strider mot lag, förordning eller myndighetsbeslut, kan antas väcka anstöt, skada BNS eller något av Varumärkenas renommé, samt på liknande grunder.

5.3 Annonsören erinras även om att ansvarig utgivare enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen har rätt att vägra införande av beställd annons.

5.4 Om beställd annons inte kan införas och detta beror på Annonsören eller något förhållande på dennes sida ansvarar Annonsören gentemot BNS med belopp som motsvarar överenskommet pris för annonsen. BNS är aldrig ansvarig gentemot Annonsören på grund av vägrad annonsering enligt denna punkt 5.


6. Ansvar och ansvarsbegräsning

6.1 BNS ska tillhandahålla Tjänsten med rimlig skicklighet och den omsorg som kan förväntas av en tjänsteleverantör inom BNS bransch. Om inget annat uttryckligen framgår av Avtalet tillhandahålls Tjänsten utan några garantier.

6.2 Om en annons innehåll är felaktig mot de tekniska specifikationerna som Annonsören har tillhandahållit, eller om den införts på fel dag eller annan plats än beställd dag eller plats, och sådant fel beror på BNS försumlighet, har Annonsören rätt till prisavdrag med högst det belopp motsvarande den annonskostnad Annonsören har att erlägga till BNS för den felaktiga annonsen. Annonsören är införstådd med och accepterar att detta utgör Annonsörens enda rätt vid fel i annons.

6.3 BNS ansvarar inte för fel i annonsmaterial tillhandahållet av Annonsören, eller fel som uppkommer vid överföring av annonsmaterial från Annonsören till BNS, om felet inte beror på BNS. Vidare ansvarar BN inte heller för utebliven publicering eller fel i annons om anledningen härtill är problem hos informationsöverförare utanför BNS kontroll.

6.4 Vid andra avtalsbrott än fel enligt punkt 6.2 är BNS ansvar alltid begränsat till direkt skada och direkta kostnader. Ersättning för utebliven vinst eller annan indirekt skada eller förlust utgår inte, med undantag för om BNS agerat med grov vårdslöshet eller uppsåt. BNS ersättningsskyldighet är under alla omständigheter begränsad till högst den faktiska annonskostnaden som Annonsören har erlagt till BNS enligt Avtalet.

6.5 Annonsören ska ersätta och hålla BNS skadelös för all skada och kostnader som orsakar BNS genom Annonsörens marknadsföring enligt Avtalet.


7. Reklamation

Om Annonsören vill kräva prisavdrag till följd av fel i en annons enligt punkt 6.2 ovan måste Annonsören reklamera påstått fel i senast tre (3) dagar efter att annonsen infördes eller skulle införas. Reklamationen ska vara skriftlig och ställas till ansvarig säljare samt adops@bonniernews.se. Har inte Annonsören reklamerat inom utsatt tid förlorar Annonsören sin rätt att göra gällande fel i annonsen.


8. Priser och betalning

8.1 Annonsören ska erlägga betalning enligt den vid var tid gällande prislista om inte annat särskilt avtalats. Mervärdesskatt och eventuella andra skatter tillkommer.

8.2 Fakturering kommer att ske av respektive Varumärke där publicering av annonserna har skett. Betalningsvillkor är femton (15) dagar netto från fakturadatum. Vid dröjsmål med betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen.

8.3 Om inget annat avtalats har BNS eller respektive Varumärke rätt att kräva förskottsbetalning.

8.4 Eventuell reklamation mot faktura ska ske snarast möjligt och senast inom fjorton (14) dagar från fakturadatum. Har inte Annonsören reklamerat inom utsatt tid förlorar Annonsören sin rätt att bestrida fakturan.


9. Förtida upphörande

BNS har rätt att omedelbart säga upp Avtalet om Annonsören bryter, eller på sakliga grunder kan antas bryta mot lagar eller regler, branschpraxis eller god sed och moral och därigenom åsamkar BNS eller respektive Varumärke skada eller dåligt rykte.


10. Sekretess

10.1 Parterna förbinder sig att iaktta sekretess beträffande innehållet i och existensen av detta Avtal, samt information, såväl skriftlig som muntlig och i annan form, rörande motpartens interna affärsangelägenheter, finansiell information, priser, affärsplaner, data och sådan annan information som respektive part uttryckligen angivit är konfidentiell (”Konfidentiell Information”).

10.2 Sekretessåtagandet enligt detta Avtal gäller dock inte information som:

(a) är allmänt känd eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom brott mot detta Avtal;
(b) Part kan visa att denne redan kände till innan denne erhöll informationen från motparten; eller
(c) Part mottar från tredje man utan att vara bunden av sekretessplikt i förhållande till denne.

10.3 För det fall någon av Parterna på grund av lag, tvingande myndighetsbeslut eller liknande tvingande skyldighet tvingas avslöja Konfidentiell Information till tredje part ska motparten snarast underrättas om detta och informationen som kommer att avslöjas (om sådan åtgärd inte är förbjuden). Part som är skyldig att avslöja Konfidentiell Information ska begränsa avslöjandet till att endast omfatta den Konfidentiella Informationen som är nödvändig för att följa åläggandet.


11. Äganderätt till annonsoriginal

11.1 Äganderätten till annonsmaterial som producerats av BNS och betalats av Annonsören enligt specificerad räkning tillkommer Annonsören efter respektive kampanj/annons genomförande. Äganderätten till övrigt annonsmaterial som producerats av BNS tillkommer BNS. Äganderätten till offertmaterial – t.ex. skisser och ritningar – tillkommer BNS om inte annat avtalats.

11.2 I övrigt ska inget i detta Avtal tolkas som att Part överlåter immateriella rättigheter till den andra Parten.


12. Force majeure

BNS är inte ansvarig för fullgörelse av sina förpliktelser enligt detta Avtal eller skada som uppkommer p.g.a. att dess uppfyllande av förpliktelserna förhindras till följd av ny lagstiftning, nya myndighetsföreskrifter, krig eller hot om krig, uppror, terror, sabotage, naturkatastrofer, brist i eltillförsel eller brist i allmänt kommunikationsnät, brand eller motsvarande eller av fackliga åtgärder, som till exempel strejk, blockad, bojkott och lock-out.


13. Fullständigt avtal

Avtalet med dess bilagor utgör Parternas fullständiga reglering av alla frågor som detta Avtal berör. Alla skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregått Avtalet ska ersättas av innehållet i detta Avtal och dess bilagor.


14. Överlåtelse

Avtalet får inte överlåtas utan den andra Partens godkännande. BNS får dock alltid överlåta rätten att ta emot betalning enligt detta Avtal.


15. Tvist

15.1 Svensk lag tillämpas på detta Avtal.

15.2 Tvist med anledning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

Alkoholannonser

Detaljerad information om checklista vis publicering av alkoholannonser

Checklistan gäller för alla annonser som DN tar in oavsett var annonsen publiceras.

Generell regel
Marknadsföring av alkoholhaltiga drycker får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av alkohol.

Läkemedelsannonser

Information om läkemedelsannonser - Vad gäller för marknadsföring av läkemedel, receptbelagda, receptfria samt naturläkemedel:

Standard Desktop

Special Desktop

View more
 • Digitalannonsering
  • Allmänna riktlinjer
  • Welcome Page / Massive
  • Rollercoaster Mobil
  • Swipe
  • Videoannonser
  • WEBBTV
  • HTML5-material
  • HTML5 - Click Counting DFP
  • Klickmätning DFP - Third Party JavaScript and iframe tags
  • Allmänna villkor
  • Alkoholannonser
  • Läkemedelsannonser
  • Products
 • PRINTANNONSERING