Expressen's logotype

Expressen

International News · Stockholm, Sweden

Allmänna riktlinjer

HTTPS
All references and calls to external resources should be absolute and retrieved over SSL / TLS, which means that they should begin with https:// Used domains must have valid SSL certificates.

BROWSERS
The ads should work in all current versions of the web browsers listed below, which are tested and secured by the ad manufacturer:
- Google Chrome
- Mozilla Firefox
- Internet Explorer
- Safari
- Opera

SOUND
Sound must only be activated when clicking - not mouse-over.
The sound must have an on / off button.

SUBMISSION OF CREATIVES
Creatives must be delivered to Expressen no later than:
* 3 business days prior to publication
* 5-15 business days prior to publication for special formats.
(Contact Adops for further information)
In case of late delivery, the desired start date cannot be guaranteed.

The creatives has to be delivered by email to kampanjsupport@expressen.se
Enter the information below when you deliver the material:
- Which advertiser and campaign the creatives refers to
- Start and end date
- Landing URLs
- Contact person and contact information

Other requirements
The advertiser is responsible for the creatives functionality and design.
The creatives must not be designed in such a way that the advertisement can be mistaken for editorial content.
The creatives must not contain code that can be harmful to the user.


Terms and Conditions

Spelannonser

Den 1 januari 2019 trädde en ny spellag i kraft - se den nya lagen Spellag (2018:1138) här.
Bonnier News följer TU:s spelannonsrekommendationer – se utdrag angående den nya spellagen och rekommendationer från TU:s hemsida:
Spelmonopolet upphävs och ersätts av ett licenssystem där alla – statliga som privata, svenska som utländska – spelbolag som uppfyller licensvillkoren kan få tillstånd att bedriva spel. En särskild punktskatt om 18 procent ska tas ut på spel. I och med spellagen införs även ett krav på att all marknadsföring ska vara måttfull. Vid måttfullhetsbedömningen kan vägledning hämtas från TU:s spelannonsrekommendation.
Måttfullhet – spelannonsernas utformning

- Spelannonser ska på ett korrekt och balanserat sätt presentera chanserna att vinna och inte skapa intrycket av att chanserna att vinna är större än de faktiskt är.

- Spelannonser ska inte förmedla bilden av spel som socialt attraktivt.

- Spelannonser ska Inte rikta sig särskilt till barn eller ungdomar som inte har fyllt 18 år. Mediehusen ansvarar i detta avseende för hur och var spelannonser publiceras.

- Spelannonser ska inte visa välkända personer och antyda att personernas deltagande i spel har bidragit till deras framgång.

- Spelannonser ska inte förmedla intrycket av att deltagande i spel är en lösning på ekonomiska problem eller kan förbättra spelarens sociala ställning.

- Spelannonser ska inte förmedla bilden av att ett erbjudande om spel är gratis.

- Spelannonser ska inte innehålla påståenden om spel som en lösning på sociala och ekonomiska problem.

- Spelannonser ska inte uppmana till överdrivet spelande.

- Spelannonser ska inte innehålla påståenden om att spelande är riskfritt.

- Spelannonser ska inte innehålla könsdiskriminerande påståenden.

- Spelannonser ska inte framhäva enskilda vinnare utan dokumenterat underlag. Det innebär att om och när vinnare presenteras i marknadsföring ska dessa vara verkliga vinnare.


Obligatoriska krav på spelannonser


- Spelannonserna ska vara mycket tydligt annonsmärkta och på ett tydligt sätt, även vid en hastig anblick, gå att skilja från det redaktionella innehållet.

- Spelannonserna ska vara mycket tydliga, begripliga och faktamässigt korrekta i fråga om bonus-, spin- och välkomsterbjudanden.

- Spelannonserna ska innehålla kontaktuppgifter till en etablerad och vederhäftig organisation som tillhandahåller information om och stöd i samband med spelproblem.

- Spelannonser ska innehålla tydlig information om lägsta ålder för att få spela. Minsta ålder för att delta i spel är 18 år och 20 år för att få besöka fysiskt kasino.

Spelmarknadsföring får inte riktas särskilt till personer under 18 år.

Pharmaceutical ads

Information about pharmaceutical ads - What is applicable regarding marketing of drugs, prescribed, OTC's and herbal remedies:

Alcohol advertising

Detailed information and check list for alcohol ads.

The checklist applies to all advertisements for Bonnier news regardless of where the advertisement is published.

Generell regel
The marketing of alcoholic beverages must not be intrusive, outreach or encourage the use of alcohol.

Viewability

For display ads 50% of the ad has to be visible in the browser window for 1 second.

For video ads and special formats with both display and video 50% of the ad has to be visible in the browser window for 2 seconds.

Welcome Page / Massive

Frequency
Always delivered with a frequency of 3 per day.
Welcome Page max weight
Display: 200kB
Video: 10MB

Format
The minimum screen resolution for the entire ad to be visible is 1920x1080.

Audio
Sound must only be activated when clicking - not mouseover. The sound must have an on / off button.

HTML5-material

Technical guidelines for creative material based on HTML5

General Information
These guidelines are meant for the produciton of creatives based on HTML5 and will be served as digital advertisement on Bonnier News (Di, DN, Expressen and Bonnier Ad Network).
The following guidelines are important for delivery and the success of the campaign. Creatives that don't follow the guidelines will not be approved. We use Google DFP as our ad server and the guidelines are written to be compatible with that.
We use friendly iframes as our way of delivery.
- It is not allowed to break out from iframe (frame busting).
Contact Adops if the format demands it.
- Animation of elements may not exceed 30 seconds.
- Ad materials have to start rendering of visual elements within 0.5 seconds
- Average processor usage has to be a maximum of 30%, with a maximum peak fo 60%.
- Maximum amount of requests are 15 per ad material.
- The main file of the material must be namned index.html.
- Relative sources are to be used for resources and files in the material.
- References to external resources ¹ must be absolute and start with https//: and must support SSL/TLS.
- It is not allowed to prevent scrolling ².
- JavaScript console-methods are not allowed.
- Geo Location and similar Web API:s that demands the approval of the user may only be used after user interaction.
¹ Such as CDN and external font libraries.
² Do not use TouchStart as trigger for interaction
(since TouchStart is triggered by scrolling)

File size

We measure the total weight of the material since HTML5 consists of several different resources and we test how every resource is loaded and in what order.

Mobile Devices (smartphones)
150 kb
Desktop / Tablet
200 kb

The file size is calculated on all resources, including tracking scripts, JavaScript-libraries, font files, style sheets etc.
You can choose to use whitelisted CDN:s, but these will be counted for in the total file size of the material.
Important: If your material demands that the limit is exceeded, contact Ad-ops in time.
Note that measuring scripts and scripts from 3rd parties, such as Google, Sizmek and Adform is counted for as part of the total weight.
That means that you as an ad creator cannot use all of the total weight of the material when you deliver materials including measuring scripts or deliver through a 3rd party, since the measuring script and/or the 3rd party script will take some of the total weight.
Remember that it is possible to load extra resources after user interaction. These resources are not counted for in the initial size limitations.

Performance

Bonnier News test all material through Advalidation.com according to specific parameters. Materials that fail in tests will not be approved.
- Try to use CSS for animations as far as possible instead fo JavaScript-libraries.
- Never animate hidden elements.
- Try to reduce the number of requests.
- Avoid loading heavy material such as video before user interaction.

Structure, packaging and delivery

Since HTML cannot be compressed and delivered as one file it is important to consider the file structure.
The material should be based on an index-file that is named index.html.
This is the main file that will load first and initiate other components such as CSS- and JavaScript files. Necessary code for click tracking is also to be included in the index.html-file.
When delivering multiple ads, these are to be packaged in individual zip-files.

Responsivt HTML5-material

 • Materialet får inte vara hostat bakom någon tredjepart som DCM, adform eller liknande utan måste vara ett fysiskt html-material

 • Materialen måste bestå av en zip-fil med en index.html som ligger direkt i den zippade mappen. Alltså kan man inte ha nästlade mappar som index.html ligger under.

 • Format på bilder som stödjs: jpg, png och svg( Notera: Ad Manager does not currently support creatives that use SVG tags within HTML files. Instead, you can include standalone .svg files and reference them in the HTML.)

 • Materialet får inte ha några fasta storlekar specificerade utan måste vara satta så att storleken förhåller sig till sin “förälder”. (width: 100% height: 100%)

 • Använd endast Canvas om du vet att det kommer uppfylla kraven på att materialet ska förhålla sig till sin förälders storlek.
 • Click url ska specificeras som var clickTag = “https://www.landningssida.com”. clickTag ska sedan användas i materialet som klick-destination.

Vad gör vi med materialet
 • Konverterar hela materialet till inline så att vi kan ladda upp det som script i stället för att ladda upp en fysisk fil

 • Alla <script>, <img> och <link> attribut med en src i filen konverteras om till inline i stället för att referera till en fil.

 • Attributen som ska skrivas om till inline får inte referera till externa resurser utan endast till resurser som ligger i zip-filen
 • Anledningen till att inga fasta storlekar kan vara specificerade är för att alla element som ligger som föräldrar till bannern kommer att ha storlekar som motsvarar 100% bredd och höjd.

HTML5 - Click Counting DFP

The material must be adapted to the Google DoubleClick for Publishers (DFP) advertising system that Bonnier News uses.
The clickTag variable should be used as the definition of click-through URL in all clickable areas in the ad.
This in order for us to measure click on it and that it will be possible for AdOps to be able to modify / post the destination url on request.
We therefore recommend using clickTag ie NOT the hardcode click-through URL
DFP warns if there is no correct clickTag or if a URL is encrypted in the ad.
clickTag should be easy for the server to read, do not use any minification or obfuscation. (However, it is no problem to use it on the rest of the material)
The script for the clickTag variable must be in the head tag.
Make sure all areas that are clickable use the clickTag variable as the definition of the click-throug URL.
Examples where clickTag is implemented in the HTML code:
 -------------------------------------------------- ----------------------
<Html>
<Head>
<meta name = "ad.size" content = "width = 300, height = 250"> <script type = "text / javascript">
was clickTag = "http://www.google.com"; </ Script>
</ Head>
[The rest of your creative code goes here.] </ Html>
NOTE! Make sure that areas that are clickable use the clickTag variable as the definition of click-through URL:
<a href="javascript:window.open(window.clickTag)"> <img src = "images / dclk.png" border = 0>
</a>
Multiple click tags count towards the same number.
- Destination links should be attached separately to the message sent to Bonnier News.
- If you have multiple destination links, these are specified with which clickTag is being used.
In a scenario where the destination link must be hard-coded in the creative, for example, when the link is created dynamically or similar. Then clickTag can be added before the destination link shown here:
window.open (clickTag + "http://www.advertisersite.com/subpage", "_blank"); or like this:
window.open (clickTag + dynamicUrlObject, "_blank");
If the destination link contains characters like? or & the link should be encoded as follows:
clickTag + encodeURIComponent ("http://www.advertisersite.com/subpage?var1=12&var2=34")
In this scenario, the destination link does not need to be sent to the publisher, just an explanation that the destination link is hard-coded in the creative and that clickTag tracking has been entered.

Click measurement GAM - Third Party JavaScript and iframe tags


NOTE: If no other instructions are given we will insert the %%CLICK_URL_UNESC%% macro described in the DFP documentation linked above.

For us to be able to track click count in DFP we need to be able to insert a click macro into the script tag. We would like you to always deliver the
script with a placeholder for where to insert our click macro with the following format: `click="[Google_Click_Macro_Here]"`.
The name of the variable, `click=`, is not important to us,
you can name it whatever you like as long as the placeholder-name is very clear about where to insert the click macro.
Preferably name the placeholder [Google_Click_Macro_Here] as in the example above.
Example Third-Party script:
<SCRIPT language='JavaScript1.1' SRC="http://www.3rdpartydomain?key1=value1&key2=value2&cachebuster=[Cachebuster_Macro_Here]&click=[Google_Click_Macro_Here]"></SCRIPT>

Desktop

View more
 • Digital advertising
  • Allmänna riktlinjer
  • Terms and Conditions
  • Spelannonser
  • Pharmaceutical ads
  • Alcohol advertising
  • Viewability
  • Welcome Page / Massive
  • HTML5-material
  • Responsivt HTML5-material
  • HTML5 - Click Counting DFP
  • Click measurement GAM - Third Party JavaScript and iframe tags
  • Products
 • Webb-TV
 • PRINTANNONSERING